Dvig DDV. DA ali NE?

Slovensko Ministrstvo za finance je nedavno objavilo sporočilo za javnost, v katerem pojasnjuje, da vlada v okviru priprave Programa stabilnosti 2023 ne načrtuje dviga stopenj davka na dodano vrednost (DDV). Pojasnjujejo, da je vlada zavezana k vključitvi analize vpliva različnih ekonomskih dejavnikov na bruto domači proizvod (BDP) zaradi zahtev Evropske komisije, vendar to ne pomeni napovedi prihodnjih odločitev.

Vsako leto vlada v okviru evropskega semestra pripravi nacionalni reformni program in program stabilnosti, ki opredeli večletni makroekonomski in fiskalni okvir v skladu z zahtevami Evropske komisije. Program stabilnosti 2023 bo vlada sprejela in poslala Evropski komisiji ta teden, v dokumentu pa ne bo napovedi o dvigu stopenj DDV.

Poleg tega se poglavje programa stabilnosti ujema z zahtevami Evropske komisije za vse države članice, vključno z Analizo občutljivosti salda sektorja države. Ta analiza prikazuje elastičnost proračunskih izdatkov in prejemkov glede na spremembe posameznih ekonomskih dejavnikov. Gre za analizo vpliva spremembe različnih dejavnikov na saldo sektorja države, vendar ne predstavlja napovedi prihodnjih odločitev vlade.

Poudarjajo, da je treba analizo občutljivosti previdno interpretirati, saj predstavlja le ovrednotene odklone od osnovnega fiskalnega scenarija, ki ga napove Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Analiza temelji na ekonometrični metodologiji, kar pomeni, da je potrebna previdnost pri razumevanju njenih rezultatov.

Vse to kaže, da vlada ne načrtuje dviga DDV v prihodnosti, vendar morajo biti pozorni na analizo občutljivosti salda sektorja države, ki lahko razkrije morebitne vplive sprememb ekonomskih dejavnikov na proračun.

Povezane objave

Danes bo ob 14.30 napeto pred RTV? Rupar pozval vodstvo, da se sooči s protestniki.

Janša: “Slovenski levičarji zbrani okrog vlade posnemajo Hitlerja?”

Kangler nad policijo. “Zakaj ste lagali občinam, glede študij o azilnih domovih?”

1 komentar

Pepe Vasjebe 27. 04. 2023 - 5:18
Če Holob reče, da nekaj slabega ne bo storil, je to potrebno ocenjevat iz njegove dosedanje prakse. Pravzaprav to pomeni, da točno o tem razmišlja, kar pomeni, da se nam v naslednjem fiskalnem letu zelo verjetno lahko zgodi višja stopnja DDV-ja. Ljudje, izvolili ste, sedaj pa imate. Mladi, pamet v roke, kufer v roke in vun iz te vukojebine. Vukojebino lahko jo imenujete tudi Holobkavs, sFOOLlandija, sFOOLnija ali pa kaj podobnega, Slovenija tale države ni več odkar je prisegla aktualna vlada.
Dodaj komentar