Iz OVK Hoče-Slivnica, sporočajo, da spornih volilnih lističev niso predali volivcem.

Na našem portalu smo objavili članek z naslovom: “V Mariboru in Hočah šlamastika na volilnih lističih.” Na naš članek so se odzvali iz občinske volilne komisije Občine Hoče-Slivnica.

Občinska volilna komisija občine Hoče-Slivnica je na seji dne 10.11.2022 ugotovila, da je pri glasovnicah za župana, ime kandidata dr. Marka Soršaka zapisano z velikimi tiskanimi črkami, ime kandidata SDS Vojka Goloba pa z malimi . Oba kandidata sta imela pravilno zapisan priimek. Omenjena napaka je bila ugotovljena in odpravljena že na sami seji Občinske volilne komisije Občine Hoče-Slivnica, še preden so bile glasovnice sploh potrjene in razdeljene volilnim odborom ter preden so se pričele predčasne volitve.   

V Občini Hoče-Slivnica tako volivcem niso bile predane nobene napačne glasovnice. Po zagotovilu občinske volilne komisije občine Hoče-Slivnica so nepravilne glasovnice zapečatili že na sami seji seji.  Glasovnice so bile dane v uničenje takoj po tisku novih.

Povezane objave

Maribor se digitalizira: Nova aplikacija M mobilnost

Intervju, predsednica SDM Maribor, Maša Medved: “Ni dovolj, da samo čakamo!”

Imamo posnetek napada na voznika mariborskega avtobusa.