Onesnaženost zraka – kakšen zrak bomo dihali to zimo

V zadnjih letih je bila v mestu Maribor v zimskem času velikokrat presežena mejna dnevna koncentracija delcev PM 10. Agencija RS za okolje (ARSO), ki izvaja meritve kakovosti zunanjega zraka, tudi letos opozarja javnost o veliki verjetnosti za preseganje dnevne mejne vrednosti delcev PM10 v celinskem delu Slovenije. Občasne meritve so pokazale, da se prekoračitve mejne vrednosti za delce pojavljajo tudi v krajih izven območij, za katere so izdane napovedi, predvsem v dolinah in kotlinah v notranjosti države, kjer se za ogrevanje kot gorivo pretežno uporablja les. ARSO opravlja zraven meritev onesnaženosti zraka z delci PM10 in PM2,5, tudi meritve onesnaženosti zraka z žveplovim dioksidom, dušikovim oksidom, ogljikovim monoksidom, ozonom in organskimi spojinami.
PM je okrajšava za trde delce v zraku, ki se pojavijo v določenem obdobju, predvsem zimskem času zaradi ogrevanja stanovanj in poslovnih stavb. Prav tako promet predstavlja velik vir onesnaženja z najmanjšimi delci, predvsem na območjih z veliko gostoto prometa, v mestnih središčih. Najpogosteje se izvajajo meritve delcev premera 10 (PM10) in 2,5 (PM2,5) µm, ki so zdravju najbolj škodljive. Delci povečajo umrljivost za boleznimi dihal, srca in ožilja. Najbolj so ogroženi otroci, starejši in bolniki z boleznimi dihal. Če delci vsebujejo težke kovine, je njihova strupenost še večja.
ARSO priporoča občanom, da v tem času ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja, da zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva, in da uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil. Prav tako ni priporočljivo zadrževanje ljudi na prostem in v urah največjega onesnaženja prezračevanje prostorov.
Tudi svetovne prestolnice kot na primer Pariz in Peking, se spopadajo z veliko onesnaženostjo zraka. V Parizu so letos že sprejeli ukrep omejitve prometa v središču mesta.