slika domovine.je

Nekoč je bila Slovenija je bola tista država, ki je iz Evrope počrpala največ denarja. Sedaj pa se je to ustavilo. Vladi Republike Slovenije je uspelo počrpati le 18 % sredstev, domovi za ostarele, ceste in šole pa ostajajo nezgrajene.

Zakaj pri nas ostajajo nezgrajene ceste, šole, vrtci?

Slovenija je razdeljena na Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo, vzhodni regiji je namenjenih 1,305 milijarde evrov, zahodu pa 849 milijona evrov. Poleg tega je za obe regiji skupaj namenjenih še dodatnih 914 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada, ki se ne deli med regijama.

Si res želimo vlade, ki ni sposobna poskrbeti za svojo državo in državljane?

Akreditacija sistema za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 je predpogoj, da lahko država članica začne s črpanjem sredstev. Slovenija je ta sistem akreditirala šele leta 2016, kar priča o tem, kako slabo smo pripravljeni.

Evropska sredstva so za državo izjemnega pomena, s črpanjem teh bi Slovenija lahko ohranila status neto prejemnice iz evropskega proračuna, kar bi pomenilo, da v evropsko blagajno vplačamo manj sredstev, kot jih prejmemo. A vse kaže, da Vlada Republike Slovenije te priložnosti ne bo izkoristila, saj smo do danes počrpali le 18 % vseh evropskih sredstev, ki so nam na voljo. Prav ta sredstva bi omogočila obnovo cest, izgradnjo vodovodnih in kanalizacijskih sistemov, nove šole in vrtce, več športnih površin, pa tudi izgradnjo domov za ostarele, s čimer bi poskrbeli za oskrbo najstarejših in sprostili nastanitve v domovih, ki danes dosegajo cene, katerim večina upokojencev ni kos.

vir: SDS

SIFA