Kako opozicija komentira Fištravčeve številne obljube?

Aktualni župan Andrej Fištravec je pred lokalnimi volitvami leta 2014 in še leto pred tem obljubljal številna nova delovna mesta v Mariboru, napovedoval je prihod kitajskih vlagateljev, razvoj mesta in podobno. Kaj točno je Fištravec obljubil in kaj od tega so Mariborčani res dobili, pa smo vprašali mag. Zvoneta Zinrajha, predsednika Občinskega odbora Slovenske demokratske stranke.

Mag. Zvone Zinrajh nam je povedal naslednje:

“Še vedno aktualni župan in očitno tudi kandidat za župana na prihajajočih lokalnih volitvah (kar nakazujejo nekatere zadnje njegove poteze, predvsem populističen način odstranitve enega “Kanglerjevih” radarjev), je pred začetkom mandata obljubljal delovna mesta za Maribor, ki bi naj šla v tisoče.

Kot lahko vidimo sedaj, tik pred koncem mandata, je bila njegova obljuba prazna, zlagana. Zagotovo je že tedaj vedel, da take obljube ne more izpolniti niti v treh polnih mandatih.

Obljubljal je revitalizacijo turizma (Pohorje, Mariborski otok itd.), pa se od tega ni zgodilo nič.

Obljubljal je Maribor, kot vstopno točko za poslovanje na Kitajskem in kitajske vlagatelje v nova podjetja (tovarna baterij itd.), a razen številnih dragih “turističnih” potovanj njega in njegove ekipe ni bilo nič. Račun pa izstavljen mariborskim davkoplačevalcev.

Nastavljal je nekompetentne kadre in jih tekoče zamenjeval po svetovalskem ključu ljudi iz njegove sence, kar ima za posledico slabo vodenje občinske uprave in  slabo poslovanje nekaterih podjetij v lasti MOM (Nigrad) .

Poskrbel je za polno kreditno nesposobnost občine za nekaj naslednjih mandatov in s tem praktično ničelno investicijsko vlaganje v nove projekte iz proračuna MO Maribor.

Onemogočil je črpanje sredstev iz evropskih skladov za nove projekte, saj v proračunu ni rezervacije za investicijski delež občine in DDV, v kolikor je te neopravičeni strošek.

Pozabil je na ljudi pomoči potrebne, saj je krčil sredstva za socialo, mladino in starejše. Urada za starejše občane ni in Center za pomoč na domu se še vedno muči s pomanjkanjem kadrov in dolgo vrsto čakajočih na pomoč na domu.

Področje kulture je padlo na najnižjo možno točko in je, če pogledamo samo stanje na področju gledališke dejavnosti, nekaj svetlobnih led daleč ob Pandurjevega Maribora.

V Mariboru še vedno ni urejene ustrezne cestne infrastrukture, ki se tudi sicer obnavlja po inerciji in pod vplivnosti izvajalcev, ne pa po sistematiki potreb. V mestu še vedno ni urejenega kanalizacijskega sistema, saj številna gospodinjstva še vedno uporabljajo z zakonom že zdavnaj prepovedane greznice.

Predvsem pa je Fištravec s svojo ekipo ignoranten do poplavne varnosti, saj na tem področju ni naredil  ničesar v vseh šestih letih.

Obljuba o sodelovanju občanov (mestnih četrti in krajevnih skupnosti) pri investicijah oz. tako imenovanem participatornem proračunu, je bila navadni predvolilni nateg mariborskih volivcev, za katere srčno upam, da so končno ugotovili, koga so tedaj volili za župana drugega največjega mesta v Sloveniji.

Obljub, ki jih je dal med drugim tudi odboru SDS v Mariboru pred sprejemom mestnega proračuna, da bo uredil socialna vprašanja, Zdravstveni dom Tezno in še marsikaj, ni v ničemer izpolnil in s tem ogoljufal prebivalce ter mesto prepustil stagniranju.

Neposluh župana do malega gospodarstva in podjetništva se kaže tudi v tem, da občinska uprava povsem zanemarja financiranje in vlogo Mariborske razvojne agencije (MRA), ki bi morala biti generator razvoja malega gospodarstva in podjetništva v Mariboru in okolici.”

M. B.