Rok za prijave na razpis, s katerimi išče policija nove policiste, se počasi izteka, saj sta do 18. marca le še dva tedna! Nato bodo pričeli z izbirnimi postopki.

Prvo sito pri izboru najprimernejših kandidatov je preizkus telesnih zmogljivosti, hkrati s pisnim delom psihološkega testiranja. Sledijo še selekcijski intervjuji in zdravniški pregledi. Kdor bo vse teste uspešno prestal, se bo septembra vrnil na podpis pogodbe o zaposlitvi, 1. oktobra pa začel z izobraževanjem na Višji policijski šoli.

Objavljamo okvirno časovnico, pa tudi priporočila, kako se pripraviti na telesni preizkus.

Predviden terminski načrt selekcijskih postopkov za vpis v Višjo policijsko šolo

18. marec 2020  Rok za prijave na razpis za zaposlitev in vpis v Višjo policijsko šolo
od 4. aprila 2020 dalje
 Preizkus telesnih zmogljivosti in pisni del psihološkega testiranja
od 5. maja 2020 dalje   Selekcijski intervjuji in zdravniški pregledi
do 21. avgusta 2020   Obveščanje kandidatov o izboru
september 2020
 Podpisovanje pogodb o zaposlitvi, osnovno usposabljanje za tajne podatke in pomerjanje uniform
 1. oktober 2020
 Začetek delovnega razmerja in izobraževanja
Slika: policija.si
Slika: policija.si

Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis za policiste, bodo morali opraviti tudi preizkus telesnih zmogljivosti. Gre za pomemben del izbirnih postopkov, s katerimi ugotavljamo, kateri kandidati ustrezajo pogojem za vstop v policijo. Policist mora biti namreč v dobri fizični pripravljenost, da se zna in zmore obraniti oziroma odvrniti napad nase ali na koga drugega. Zato ta preizkus poleg Cooperjevega testa (na fotografiji), ko morajo kandidati v čim krajšem času preteči 2.400 metrov, obsega še skok v daljino z mesta, tek na 60 m, premagovanje ovir nazaj in zgibe.

S preizkusom telesnih zmogljivosti se merijo motorične lastnosti v naslednjih kategorijah

  • hitrost (tek na 60 metrov),
  • eksplozivna in odrivna moč nog ter koordinacija odriva (skok v daljino z mesta),
  • koordinacija gibanja vzvratno, koordiniranje prenosa obremenitev vseh okončin in prostorskega zaznavanja (premagovanje ovir nazaj),
  • dinamična moč rok, prsnega koša in hrbta (zgibe)
  • vzdržljivost (Cooperjev test)

SIFA

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});