V zadnjem obdobju je Vlada RS prejela več vprašanj glede morebitnega podaljšanja starševskega dopusta v času epidemije Covid-19.

Pravica do starševskega dopusta

Epidemija ne more biti razlog za podaljšanje starševskega dopusta. Pravica do starševskega dopusta poteče skladno z datumom, navedenim na odločbi in se starš vrne na delo, kjer zanj veljajo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja. V času epidemije se starši dogovorijo z delodajalcem glede možnosti vrnitve na delo oziroma imajo možnost, da tudi po koncu starševskega dopusta ostanejo doma zaradi višje sile.

Podaljšanje starševskega dopusta zaradi zdravstvenega stanja otroka je namenjeno staršem, ki varujejo in negujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, kar ugotovi zdravniška komisija. K vlogi je potrebno priložiti zdravstveno dokumentacijo otroka.

MG