Zaradi epidemije koronavirusa se od 16. marca 2020 do 11. maja 2020 ni izvajal javni potniški promet. Uporabniki tako niso mogli koristiti svojih enkratnih, predvsem pa terminskih vozovnic v železniškem prometu. Minister Jernej Vrtovec je zato podpisal sklep, na podlagi katerega se veljavnost vozovnic podaljša.

Potniki, ki so imeli v času prepovedi obratovanja železniškega prometa veljavne enkratne, tedenske, mesečne, polletne ali letne vozovnice, lahko veljavnost teh vozovnic podaljšajo najpozneje do 30. junija 2020.

Imetniki enkratnih vozovnic, kupljenih v predprodaji v času prepovedi, lahko vozovnico izkoristijo poljubni dan do 30. junija 2020. Imetnikom tedenskih vozovnic, kupljenih v predprodaji za teden od 16. do 22. marca 2020, se veljavnost ob podaljšanju podaljša za 7 dni. Imetnikom mesečnih vozovnic za marec se veljavnost vozovnice podaljša za 16 dni od dneva podaljšanja, veljavnost polletnih, letnih oziroma pavšalnih vozovnic pa se podaljša za dejansko neizkoriščene dni v času prepovedi obratovanja železniškega potniškega prometa. Potniki morajo vozovnice podaljšati najpozneje do 30. junija 2020.

Vozovnice se podaljšujejo na prodajnih mestih prevoznika Slovenske železnice – potniški promet.

Potniki, ki so imeli v času prepovedi veljavne vozovnice, a jih ne želijo podaljšati, lahko vložijo zahtevek za povračilo prevoznin, ki ga vložijo na prodajnih mestih prevoznika. Na podlagi odobrenega zahtevka bodo prejeli dobropis za nakup kateregakoli produkta v ponudbi prevoznika Slovenske železnice. Potniki, ki bodo prejeli dobropis, bodo na podlagi pisne zahteve prav tako lahko zahtevali izplačilo sredstev dobropisa na njihov tekoči račun.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});