Začenja se popolna zapora železniškega predora Karavanke

V obstoječem železniškem predoru, ki je dolg 7.976 metrov in je bil v uporabo predan leta 1906, poteka elektrificirana dvotirna železniška proga, ki ne ustreza sodobnim standardom o varnosti v železniških predorih. Zato Avstrija in Slovenija v skupnem projektu predor Karavanke posodabljata v sodoben enotirni železniški predor, ki bo kljub enemu tiru bistveno učinkovitejši. Z izvedbo projekta bodo vzpostavljene evakuacijske poti, komunikacijski sistemi, ustrezni sistemi za zagotovitev požarne varnosti ter učinkovitejšega reševanja v primeru nesreč. V celoti bodo sanirani poškodovani deli konstrukcije predorske cevi, obnovljeni in restavrirani bodo vstopni portali ter urejeno ustrezno odvodnjavanje. S tem bodo izboljšane varnostno-tehnične razmere v predoru ter varnost železniškega prometa in potnikov, omogočena bo višja hitrost prometa (do 120 km/h) in zaradi sodobnih nadzornih in varnostnih sistemov tudi pogostejši intervali vlakov. Z nadgradnjo predora bo zagotovljena ustreznejša železniška povezava s širšim evropskim prostorom.

S pripravljalnimi deli je izvajalec začel že v sredini meseca avgusta 2020, zaključek vseh del pa je predviden v mesecu septembru prihodnje leto. Glavna gradbena dela bodo potekala v času popolne zapore železniškega predora med 5. oktobrom 2020 in 10. julijem 2021.

Projekt nadgradnje obstoječega železniškega predora Karavanke je financiran s strani obeh držav, Avstrije in Slovenije. Ocenjena vrednost projekta na slovenski strani znaša 78,66 milijona evrov. Predvideno je sofinanciranje z evropskimi sredstvi v okviru Kohezijskih sredstev v višini 47,57 milijona evrov. Za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije sta Slovenija in Avstrija že pridobili sredstva iz Instrumenta za povezovanje Evrope v višini 2,97 milijona evrov, od tega je bila Slovenija upravičena do 1,36 milijona evrov.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Zaradi popolne zapore železniškega predora Karavanke bo tovorni promet preusmerjen na železniško progo Zidani Most–Šentilj. S tem namenom so bile predhodno načrtovane in v zadnjih šestih letih na progi med Zidanim Mostom in Šentiljem izvedene nadgradnje odsekov Zidani Most–Celje, Dolga Gora–Poljčane–Slovenska Bistrica–Pragersko in Maribor–Šentilj. Daljše zapore mednarodno pomembnih prog se namreč načrtujejo več let v naprej. S pravočasno nadgradnjo navedenih odsekov je na celotni progi omogočena vožnja lokomotiv z osno obremenitvijo 22,5 ton na os in s tem zagotovljeno, da zaradi zapore železniškega predora Karavanke ne bo prišlo do večjih motenj v železniškem prometu.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

VREME

Maribor
oblačno
83%
2.1km/h
91%
23°C
23°
21°
23°
Sun
21°
Mon
21°
Tue
21°
Wed
19°
Thu

Blokiranje oglasov

Podprite nas tako, da onemogočite razširitve za blokiranje oglasov za naše spletno mesto v svojih brskalnikih in/ali antivirusnih programih.