Na Dravskem polju, v Občini Rače – Fram, se nahaja Krajinski park Rački ribniki – Požeg.  Velik je 484 ha, od tega je 343 ha gozda, 76 ha ribnikov in 65 ha travnikov in njiv.

Krajinski park je pomemben tako v nacionalnem kot srednjeevropskem prostoru, saj v njem živi preko 220 vrst ptic, gnezdi jih kar 77 vrst, 50 vrst kačjih pastirjev in 12 vrst dvoživk in raste veliko vodnih in močvirskih rastlin., tudi nekatere redke npr. ščitolistna močvirka, vodni orešek, češki čaš, kranjska sita in štiriperesna marzilka. Zadnji dve sta  ogroženi vrsti v evropskem prostoru.

Velik del parka prerašča gozd, ki je vsaj v spomladanskem in jesenskem času vlažen ali močvirnat. Gozd je mešan, vmes so pa samo listnati ali iglasti sestoji. V poplavnem gozdu raste črna jelša. Vodne površine so v gozdu in ob gozdu. V parku je kar 11 ribnikov in v vseh poteka ribogojstvo. Najstarejši ribniki so trije  Turnovi ribniki (Turntajht, Špic in Srednji ribnik), ki se nahajajo sredi gozda.  Največja vodna površina je na potoku Reka zadrževalnik Požeg.

Turnovi ribniki

Park si lahko ogledamo po treh različnih poteh. Vse so označene in vodijo po ravnini. Brez težav jih lahko prehodijo tudi starejši obiskovalci. Poti so krožne in če sledimo tablam, se vrnemo na izhodišče.

Grajska pot je celotna prevozna tudi s kolesom. Je najkrajša pot, dolga 4800 metrov.  Začne se pri gradu v Račah, do koder se lahko pripeljemo z avtomobilom in parkiramo. Po pločniku se odpravimo v smeri Brezule do čistilne naprave, za katero se prične krajinski park. Hodimo čez travnike in mejice, skozi gozd mimo Malega ribnika,  Velike ribnika, ribnika Gajič. Med potjo si lahko ogledamo grad v Račah in  gnezdo bele štorklje.

Močvirkina pot je srednje dolga pot čez krajinski park, meri 6200 metrov. Začne se pri bivši žagi na križišču poti, ki vodi k Račkim ribnikom in v Podovo. Tu lahko tudi parkiramo. Med potjo si lahko ogledamo Botanični vrt Tal 2000, nižinski poplavni gozd, Turnove ribnike in ribnike na Grajevniku. Pot nas pelje po makadamski cesti  skozi gozdi in čez travnike.

Ponirkova pot je najdaljša pot čez park. Dolga je 12 kilometrov. Začne se pri gradu v Račah. Na tej poti si lahko ogledamo  grad v Račah,  gnezdo bele štorklje,  Botanični vrt Tal 2000, nižinski poplavni gozd, Turnove ribnike, ribnike na Grajevniku in Račke ribnike.

M. T.