Saša Arsenovič, slika: FB profil

Časopis, oziroma brezplačnik naj bi bilo najboljše zagotovilo župana po brezplačni reklami in nelojalni konkurenci ostalim mariborskim medijem?

Brezplačnik bi bila deležna prav vsa mariborska gospodinjstva

A očitno je časnik, ki ga bodo deležna vsa mariborska gospodinjstva, ena izmed reklamnih potez župana Arsenoviča, saj je to časopis, ki ga dobijo v svoje nabiralnike, tudi tisti, ki imajo na poštnem nabiralniku rumeno nalepko, ki prepoveduje reklamna sporočila.

Spomnimo se Fištravca, ki naj bi s časopisom, ki ga je izdajal RTS oz. kitajska naveza RTS, “pel” samohvale njegovega dela, ki pa na srečo ni trajala dolgo. Zgodba se je končala lani poleti, ko so kitajski lastniki ugotovili, da je RTS vreča brez dna, in so se iz lastništva tik pred volitvami umaknili.

Odgovorni urednik po meri župana?

Kot piše Večer, naj bi uredniški odbor sestavljali odgovorni urednik in šest članov, ki naj bi svoje delo opravljali nepoklicno. Čeprav naj bi bil uredniški odbor pri svojem delu neodvisen in samostojen, naj bi bil mandat odgovornega urednika vezan na mandat župana oziroma mestnega sveta. Kako naj bi vse skupaj potekelo? Odgovorni urednik ob nastopu mandata pripravi idejno zasnovo časopisa, ki jo potrdi župan in z njo seznani mestni svet, spremembe zasnove pa lahko odgovorni urednik uvede le v soglasju z županom.

Če odgovorni urednik ne deluje v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko časopisa, lahko župan mestnemu svetu predlaga njegovo predčasno zamenjavo. Župan naj bi celo lahko v soglasju z uredniškim odborom sam izbral zunanje izvajalce za posamezna tehnična in organizacijska opravila. Tako tudi piše v odloku o ustanovitvi.

 Boris Vezjak: “Arsenovičev odlok predvideva grobe posege v uredniško delo ter vlogo novinarjev in urednikov neposredno spreminja v županovi ekipi podrejeno osebo, ki jo lahko po lastni presoji s pomočjo mestnega sveta nastavlja in odstavlja, če z njo ni zadovoljen.

Cena za županovo “brezplačno reklamo” bi bila 175.000€ ?

 Časopis najpredvidoma začel izhajati v prihodnjih mesecih. Denar za ustanovitev glasila je, kot pravijo na občini zagotovljen v proračunu, 175 tisoč evrov je pod splošno postavko za EU-projekte.

Bomo videli in predvsem brali veliko samohvale in veliko mlatenja prazne slame? Pa saj smo na to Mariborčani že navajeni. A vseeno, 175.000 evrov bi občina raje porabila za druge bolj pomembne projekte.

Koliko je brezplačnik pomemben, ve tudi bivši župan Fištravec. Lani je po porazu na lanskih volitvah dejal, da je njegova največja napaka bila ta, da ni imel lastnega glasila.

vir: Večer

M.G.